portrattmarginalhalverad

Lider du av psykisk ohälsa såsom: depression, ångest, stress, ätstörning, viktproblem, sömnstörning, relationsproblem, missbruk, medberoende, trauma, sorg, aggressionsproblem, postmigrationsstress, kriminalitet som livsstil, neuropsykiatrisk problematik m.m. och önskar gå i psykoterapi? Jag erbjuder psykoterapi byggd på modern psykoterapiforskning, vilket innebär att jag kan arbeta integrativt med flera olika ansatser, allt efter patientens behov.

Varmt välkommen att utforska min hemsida!

Många hälsningar 
Åsa-Helena Borkesand
Beteendevetare, Leg. Psykoterapeut